Gudstjänst

Temat för söndagen är "Frälsningen". - Vad betyder ordet frälsning i kyrkan? Medverkar gör Niklas Björklund, Christina Grudéus och  Nils-Erik Forsberg .

Ljusgudstänst

Temat för dagen är "Helgonen" - Vad är det att vara en förebild? Vi får tända ljus och minnas de som gått vidare in i evigheten och som präglat våra liv. Medverkan gör Lars Söderlund, Siv Edén, Inger Wennberg, Birgitta Johansson

Nattvardsgudstjänst

Temat för söndagen är "Vårt evighetshopp". - Vad kan det betyda att ha ett hopp som sträcker sig bortom döden? Medverkar gör Lars Söderlund och Kapellet. I gudstjänsten får vi också dela nattvardens gåvor.