Gudstjänst

Tema: Nya himlar och en ny jord... Medverkan av Lars Söderlund, Inger Wennberg, Johan Mattsson.

Adventsgudstjänst

Ett nådens år. Vi får börja ett nytt kyrkoår med att tända första ljuset i advent. Medverkar gör Lars Söderlund och Borgenkyrkans kör. Kyrkkaffe.

Samtal om livet

Hur kan jag ge tron vidare? Vi samtalar om hur vi kan dela tro

Nattvardsgudstjänst

Andra söndagen i advent med temat "Guds rike är nära" Medverkar gör Lars Söderlund och Kapellet. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.