Borgenkyrkan Tierp

En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen –

Borgenkyrkans vision är att vara en församling som gör Jesus känd, trodd och efterföljd. Det innebär att Borgenkyrkan vill vara en öppen och utåtriktad kyrka för alla åldrar och livsförhållanden.

Borgenkyrkan är en församling ansluten till Equmeniakyrkan och den kristna ungdomsorganisationen Equmenia.


Tankar från Borgenkyrkan

Månadens bön

Livets Gud, genom din son öppnar
du din famn för oss. Du låter oss
vara och vila i dig. Vi söker din
närhet, din läkedom, din tröst.
Du möter oss med kärlek, helande
och frid.
Ditt liv, din ande söker vi, du
fyller vår bägare till brädden.
PoS 953På gång i Borgenkyrkan

Världsböndagen

5 mar

Fredagen den 5 mars firas världsböndagen gemensamt med alla kyrkor i världen. I år sker den digitalt och du kan här var med på den.

Webbgudstjänster

7 mar
kl 11:00

  I samverkan med Björkbackskyrkan i Örbyhus sänder vi gudstjänster via You tube Du hittar sändningen här!

Årsmöte för Borgenkyrkan Tierp

7 mar
kl 13:00

Årsmötet detta år kommer att sträcka sig över en längre period och innefatta möjlighet att delta digitalt och med vanligt brev och papper. Information kommer att gå ut till alla medlemmar. Här kan du ladda ner dagordningen och verksamhetsberättelsen: Årsmöteshandlingar Del två av årsmötet kommer ske lördagen den 13…


Borgenkyrkan på Instagram


Inlägg från Equmeniakyrkan Nationellt