Borgenkyrkan Tierp

En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen –

Borgenkyrkans vision är att vara en församling som gör Jesus känd, trodd och efterföljd. Det innebär att Borgenkyrkan vill vara en öppen och utåtriktad kyrka för alla åldrar och livsförhållanden.

Borgenkyrkan är en församling ansluten till Equmeniakyrkan och den kristna ungdomsorganisationen Equmenia.


Tankar från Borgenkyrkan

Septembers bön:
Herre, du som alltid har stått på de
förtrycktas sida, kom och var nära
dem som ropar till dig utan ord.
De som befinner sig långt ned på
djupet, Herre sök dem där.
De som kanske inte ens vet att de
behöver dig, Herre, låt din kärlek
nå också till dem.
Av Susanna HellmanPå gång i Borgenkyrkan

Nattvardsgudstjänst

Temat är ”Änglarna”. På vilket sätt kan vi få vara en ängel? Medverkar gör Lars Söderlund och Kapellet. I gudstjänsten får vi också dela nattvardens gåvor.

Samtal om livet

Att bli förälder till sina föräldrar. Vad gör åldrandet med oss och hur hanterar vi det i relation till våra nära och kära? Vi samtalar om erfarenheter och tankar. Kvällen avslutas med en kort andakt.


Borgenkyrkan på Instagram


Inlägg från Equmeniakyrkan Nationellt