Borgenkyrkan Tierp

En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen –

Borgenkyrkans vision är att vara en församling som gör Jesus känd, trodd och efterföljd. Det innebär att Borgenkyrkan vill vara en öppen och utåtriktad kyrka för alla åldrar och livsförhållanden.

Borgenkyrkan är en församling ansluten till Equmeniakyrkan och den kristna ungdomsorganisationen Equmenia.


Tankar från Borgenkyrkan

Månadens bön

Sommarbön 2021
Plötsligt finns sommaren bland oss.
Gud går fram över markerna.
Allting känns så enkelt och så självklart,
Värmen – Växtkraften – Mognaden.
Vår innersta människa behöver också sommaren
och Gud bjuder ut sin sommar till oss alla,
för att vi skall växa och mogna i ett mottagande
och givande liksom sommarens.
Herre, du som slösar din omsorg på allt
som växer i naturen, spill lite på våra
händer, att de orkar kärlekens gärningar.
Låt oss få del av din levande dryck.
Ur dikt av Karin EndersPå gång i Borgenkyrkan

Gudstjänst

Predikan: Christina Grudéus   Antalet gudstjänstbesökare som kan delta bestäms av rådande restriktioner. Hörsamma därför kyrkvärdars råd och anvisningar.


Borgenkyrkan på Instagram


Inlägg från Equmeniakyrkan Nationellt