Borgenkyrkan Tierp

En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen –

Borgenkyrkans vision är att vara en församling som gör Jesus känd, trodd och efterföljd. Det innebär att Borgenkyrkan vill vara en öppen och utåtriktad kyrka för alla åldrar och livsförhållanden.

Borgenkyrkan är en församling ansluten till Equmeniakyrkan och den kristna ungdomsorganisationen Equmenia.


Tankar från Borgenkyrkan

SOMMARBÖN 2022

Käre Gud, tack för Tierp; skogarna, ängarna, fälten och ljuset över åsen,
som vittnar om din godhet.
Tack för bygdens människor.
Såsom bygden ligger skön vid Tierpsåsen,
Gud, ge oss perspektiv på livet i vår kommun.
Såsom Tämnaråns vatten speglar himlen,
Gud, hjälp oss var och en att reflektera ditt rike.
Såsom jorden fött våra förfäder,
Gud, ge oss klokhet till försörjning och att rätt fördela pengarna idag.
Såsom rullstensåsen går som en ryggrad genom vår kommun,
Gud, hjälp oss se mönstret av din Sons liv i våra liv.
Såsom fälten och skogarna som omger oss är rikedom,
Gud, låt oss ana din storhet och din inbjudan till äventyr.
Vi ber om att få glädje, kraft och meningsfulla uppgifter.
Hjälp oss att bli ditt svar på dessa böner.
AmenPå gång i Borgenkyrkan

Gudstjänst

Tema för söndagen: Goda förvaltare Medverkan av Maria Melin och Nils-Erik Forsberg Kyrkfika

Bönesamling

Vi samlas till bön och läser kommande söndags texter

Regiongudstjänst i Östhammar

Denna söndag firar Equmeniakyrkans församlingar i Norra Uppland gemensam gudstjänst i Östhammar med adress Svarvaregatan 6, 742 31 Östhammar Medverkan av församlingsutvecklare Per Knutsson från Rättvik, Britt-Marie Magnedahl m.fl. Medtag kaffekorg.

Bönesamling

Vi samlas till bön och läser kommande söndags texter


Inlägg från Equmeniakyrkan Nationellt

Equmeniakyrkan nationellt