Gudstjänst

Predikan: Christina Grudéus   Antalet gudstjänstbesökare som kan delta bestäms av rådande restriktioner. Hörsamma därför kyrkvärdars råd och anvisningar.

Nattvardsgudstjänst

Predikan: Lars Söderlund   Antalet gudstjänstbesökare som kan delta bestäms av rådande restriktioner. Hörsamma därför kyrkvärdars råd och anvisningar.

Region-gudstjänst i Östervåla

Gemensam gudstjänst med Equmeniaförsamlingar i Nord Uppland, förlagd till parken vid Equmeniakyrkan i Östervåla. Gudstjänsten kommer att ske utomhus oavsett väder. Antalet gudstjänstbesökare som kan delta bestäms av rådande restriktioner. Hörsamma därför kyrkvärdars råd och anvisningar.