Borgenkyrkan

Borgenkyrkan Tierp är en kristen församling som är ansluten till Equmeniakyrkan. Vår tro på Jesus är grunden för allt vårt arbete.

Kristen tro – en introduktion

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer.

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss.

Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.


Medlemskap i Borgenkyrkan Tierp

All verksamhet i kyrkan är öppen för alla som vill delta. Inget medlemsskap krävs. Att vara en del av en lokal församling är något positivt och viktigt för den som vill vara kristen. Det är ett sätt att bekänna sin tro och tillhörighet.

För att bli medlem i Borgenkyrkan Tierp förväntas du vilja leva i gemenskap med Jesus Kristus och tillsammans med honom och församlingen växa i tro. 


Församlingens stadgar säger om detta:
Församlingen bekänner Jesus Kristus som skapelsens Frälsare och Herre. Församlingen välkomnar därför varje människa som vill leva i gemenskap med Jesus Kristus, för att tillsammans med Honom och församlingen fördjupas i tro och tillit. För den som inte är döpt erbjuds dopet som en gåva och möjlighet.


Som medlemmar kommer vi kanske ifrån olika sammanhang, vi kommer ifrån olika länder och kulturer. Det innebär att vi kanske tänker lite olika i olika trosfrågor, men det viktiga är att vi förenas i vår tro på Jesus Kristus. Vi ser det som viktigt att vara öppna för samtal om andra frågor för att öka förståelsen för varandra och vår kunskap om Gud och Guds ord.

Delat ansvar i gemenskap

Som medlemmar i församlingen har vi ett delat ansvar för allt som sker i kyrkan.
Det handlar bland annat om:
 – Ett andligt ansvar – att vi tillsammans ber för församlingen och vår bygd. Att vi tillsammans verkar för församlingens enhet, växt och andliga liv.
 – Ett praktiskt ansvar – att vi hjälps åt med det praktiska arbetet i församlingen. Vissa funktioner väljs vid årsmötet, andra saker organiseras på ett enklare sätt. Om du har idéer och tankar om hur du skulle vilja komma i funktion i vår församling är du välkommen att kontakta någon i församlingens ledning.
 – Ekonomiskt ansvar – att vi bidrar efter förmåga till att församlingens ekonomi går ihop. Vi får inga bidrag för den verksamhet vi bedriver utan bär tillsammans det ekonomiska ansvaret.
 – Ett beslutsfattande ansvar – demokratin är en av grundstenarna vilket innebär att vi i större frågor som inte delegerats till styrelsen fattar beslut tillsammans genom församlingsmöten. Här finns möjlighet att få gehör för sina tankar och idéer samt att komma med konstruktiva förslag på hur församlingens verksamhet kan förbättras.
 – Ett evangeliserande ansvar – Församlingens vision är att göra Jesus känd. Det kan vi göra genom vår verksamhet och våra gudstjänster men också genom att vi som medlemmar tar ett gemensamt ansvar för att förmedla det kristna budskapet till människor vi möter i vår vardag.