Ukraina

Putins orättfärdiga invasion av Ukraina och den katastrof som följer i spåren av den militära aggressionen berör oss alla på djupet. Den flyktingström som nu är i rörelse utmanar oss alla i vår solidaritet

och det är många som vill engagera sig och känna att man gör något. Därför har vi i samråd med Tierps kommun och Svenska kyrkan i kommunen beslutat att försöka bistå med att strukturera och kanalisera det engagemang som finns.

Aktuellt i Tierps kommun

I dagsläget är det inga större grupper av flyktingar som väntas till vår kommun, men läget kan ändras mycket fort. Det är främst enskilda som kommer genom kontakter som behöver bostad för att kunna stanna under en längre period och arbeta. Det kan också framöver behöva erbjudas undervisning i svenska eftersom denna grupp som omfattas av EU:s flyktingdirektiv inte har rätt till SFI.

1. Upplåta boende

Du kanske har en lägenhet / bostad / fritidshus för åretruntboende som står tom och är villig att upplåta din fastighet för boende. Alltså att ha ukrainska flyktingar som hyresgäster med vanligt hyreskontrakt. Flyktingsituationen kan bli långvarig varför vi inte rekommenderar att ha människor inneboende någon längre tid.

2. Hjälpa till som volontär

Det kan handla om volontärer som behöver engageras för att kunna hantera ett gott mottagande. Och när väl flyktingarna är på plats handlar det om att kunna skapa meningsfull sysselsättning, öppen förskola, fritidsaktiviteter, språkträning/undervisning e.t.c.

Engagera dig genom etablerade kanaler

Det är viktigt att de som kommer slussas genom de officiella kanalerna så att de blir registrerade på migrationsverket och att kommunen har full kännedom om vilka som finns i vår kommun, detta för att de som kommer ska omfattas av det ekonomiska stöd de kan få, kunna få del av sjukvård och framförallt att barn i skolåldern får komma in i skolundervisning så snabbt som möjligt.

Anmäl din möjlighet att hjälpa till

Är du intresserad av att engagera dig så kan du fylla i ett formulär via denna länk. Genom att fylla i formuläret godkänner du att vi använder de uppgifter du lämnat för det angivna ändamålet och att vi får dela dessa uppgifter med Tierps kommun och Svenska kyrkan Tierps pastorat.
I formuläret framgår vad det är för olika uppgifter man kan teckna sig för.

Vi avser att inom en snar framtid kalla till ett allmänt informationsmöte där det blir möjligt att ställa frågor och komma med förslag. Om du registrerar dig kommer du få en direkt inbjudan.

Ge stöd till folket i Ukraina

Vill du stödja folket på plasts i Ukraina gör du det bäst genom att ge en gåva till någon etablerad organisation som redan finns i landet. Vill du ge en gåva genom vår kyrka som genom lokala församlingar i Ukraina bedriver ett humanitärt hjälparbete så kan du ge en gåva via vår katastroffond på Bg 900-3286 eller Swish 9003286 och märk gåvan Ukraina.
Andra förslag är Svenska kyrkans Act, Läkare utan gränser och Röda Korset