Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.
6 oktober, 2022 19:00 - 20:30

Samtalskväll “Kyrkan som en försonande gemenskap?”.

Samtal utifrån en artikel av Joel Halldorf om kyrkans uppdrag som en försoningens gemenskap.

I samband med kyrkokonferens 2021 uppmanades församlingar inom Equmeniakyrkan att lyfta frågorna om hbtq och hur vi kan vara en inkluderande församling.

Borgenkyrkan Tierp har sedan en lång tid tillbaka ställt sig positiv till samkönade äktenskap, men det betyder inte att frågor om hur vi möter varandra med respekt och hur vi hanterar våra egna tankar och känslor i relation till det vi kan uppleva främmande är oviktig. Mot bakgrund av detta kommer vi under oktober inbjuda till tre tillfällen då vi får samtala och tänka högt kring dessa frågor. Detta är det första tillfället