Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.
20 oktober, 2022 19:00 - 20:30

Samtalskväll “Att vara i tjänst som HBTQ pastor är en utmaning och en välsignelse.”

Vi  får besök av Lasse Vallmoss, pastor inom Equmeniakyrkan, som genom sitt liv och i sin tjänst fått brottas med kyrkan och de kristna.

Vi får möta hans berättelse och samtala utifrån de erfarenheter hand delar.

I samband med kyrkokonferens 2021 uppmanades församlingar inom Equmeniakyrkan att lyfta frågorna om hbtq och hur vi kan vara en inkluderande församling.

Borgenkyrkan Tierp har sedan en lång tid tillbaka ställt sig positiv till samkönade äktenskap, men det betyder inte att frågor om hur vi möter varandra med respekt och hur vi hanterar våra egna tankar och känslor i relation till det vi kan uppleva främmande är oviktig. Mot bakgrund av detta kommer vi under oktober inbjuda till tre tillfällen då vi får samtala och tänka högt kring dessa frågor. Detta är det tredje tillfället.