Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.
14 jan 12:30 - 13:30

Församlingsmöte

Efter gudstjänst och kyrkfika är det möte för församlingens medlemmar. Alla är välkomna att vara med och lyssna, men endast medlemmar får rösta i de fall det är aktuellt med omröstning.

Nedan hittar ni de punkter som kommer att tas upp:

Föredragningslista
1. Öppnande
2. Val av funktionärer till församlingsmötet
a) Val av ordförande
b) Val av sekreterare
c) Val av justerare
3. Rapport från styrelsearbetet i församlingen
4. Ekonomisk rapport
5. Fastighetsinformation
6. Revidering av verksamhetsplan
7. Information från Borgenkyrkan Ung
8. Övriga frågor
9. Avslutning