Covid -19 informaton

Med anledning av de nya restriktioner som nu råder tvingas vi vid konserter och andra arrangemang där vi förväntar oss fler än 50 besökare att kräva vaccinationsbevis av dig som vill komma. Detta gäller alla som är 18 år och äldre. Tänk därför på att komma i tid till dessa evenemang eftersom inpassering kan ta lite tid. Du bör utöver vaccinationsbeviset ha en legitimation till hands som styrker att det är just ditt bevis.

För gudstjänster kommer inte vaccinationsbevis att krävas. Vi får vara max 50 deltagare och vi får hålla en meters avstånd mellan sällskapen och endast sitta på anvisade platser.

Tillsammans kan vi bidra till folkhälsan genom att hålla avstånd och, om det är möjligt, vaccinera oss.

Varmt välkomna under de förutsättningar som nu är.