Samtal om HBTQ i kyrkan

I samband med kyrkokonferens 2021 uppmanades församlingar inom Equmeniakyrkan att lyfta frågorna om HBTQ och hur vi kan vara en inkluderande församling.

Borgenkyrkan Tierp har sedan en lång tid tillbaka ställt sig positiv till samkönade äktenskap, men det betyder inte att frågor om hur vi möter varandra med respekt och hur vi hanterar våra egna tankar och känslor i relation till det vi kan uppleva främmande är oviktig. Mot bakgrund av detta kommer vi under oktober inbjuda till tre tillfällen då vi får samtala och tänka högt kring dessa frågor.

Första tillfället är ett samtal utifrån en artikel av Joel Halldorf om kyrkans uppdrag som en försoningens gemenskap. Det blir den 6 oktober kl 19 med rubriken “Kyrkan som en försonande gemenskap?”.

Det andra tillfället kommer handla om hur vi hanterar vår teologi och förkunnelse i relation till frågor om hbtq. Det blir den 13 oktober kl 19 med rubriken “Förändras teologi över tid och varför?”.

Vid det tredje tillfället får vi besök av pastor Lasse Vallmoss, som genom sitt liv och i sin tjänst fått brottas med kyrkan och de kristna. Det blir den 20 oktober kl 19 med rubriken “Att vara i tjänst som HBTQ pastor är en utmaning och en välsignelse.”