RPG

R P G Tierp

Riksförbundet PensionärsGemenskap

RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap är en ideell och partipolitisk obunden pensionärsorganisation med kristna värderingar. RPG samverkar med
studieförbundet Bilda.


RPG i Tierp ordnar trivselträffar där alla och envar önskas välkommen. Våra samlingar är oftast förlagda till torsdagar.

Här ser du det aktuella programmet för RPG Tierp:

Det finns för närvarande inga kommande händelser i kalendern.

Du som önskar är givetvis välkommen att bli medlem i RPG Tierp.

Kontakta gärna:
Östen Edén ordf.
tel. 070-517 55 65
osteneden@gmail.com

Birgitta Johansson Sekr.
tel. 073-964 44 24
bittan45@gmail.com