Gudstjänst

Predikan: Veronica Dahlund Antalet gudstjänstbesökare som kan delta bestäms av rådande restriktioner. Hörsamma därför kyrkvärdars råd och anvisningar.

Gudstjänst

Predikan: Moa Forsling   Antalet gudstjänstbesökare som kan delta bestäms av rådande restriktioner. Hörsamma därför kyrkvärdars råd och anvisningar.

Gudstjänst

Predikan: Christina Grudéus   Antalet gudstjänstbesökare som kan delta bestäms av rådande restriktioner. Hörsamma därför kyrkvärdars råd och anvisningar.

Nattvardsgudstjänst

Predikan: Lars Söderlund   Antalet gudstjänstbesökare som kan delta bestäms av rådande restriktioner. Hörsamma därför kyrkvärdars råd och anvisningar.

Gudstjänst

Temat för söndagen är "Rik inför Gud". Vad är rikedom i Guds ögon? Medverkan av Lars Söderlund, Siv Edén, Roine Wesslander och Kicki Söderlund.

Trivselträff

Pensionärsgruppen RPG inbjuder till en Trivselträff där tidigare missionsflygaren Lennart Wilhelmsson berättar om sina flygningar. Ingen anmälan krävs,

Region-gudstjänst i Östervåla

Gemensam gudstjänst med Equmeniaförsamlingar i Nord Uppland, förlagd till parken vid Equmeniakyrkan i Östervåla. Gudstjänsten kommer att ske utomhus oavsett väder. Antalet gudstjänstbesökare som kan delta bestäms av rådande restriktioner. Hörsamma därför kyrkvärdars råd och anvisningar.