Gudstjänst

Gudstjänst

Varje söndag kl 11 firas gudstjänst i Borgenkyrkan.


Varje söndag firas det gudstjänst i Borgenkyrkan kl 11.00. I gudstjänsten är mötet med Gud och varandra i fokus. Gudstjänsterna förbereds och genomförs av flera olika personer vilket ger ett mångfald i uttryckssätt. Sång, musik, bön, drama, predikan, osv. 

I alla gudstjänster finns i början en del som vi försöker anpassa för barn. Det kan va en särskild sång, ett drama eller något annat. Varje barn som vill får då också tända ett litet ljus för sig själva.


En söndag varje månad firar vi nattvard tillsammans. Alla som vill är välkomna att ta emot nattvarden. Till alla våra gudstjänster (precis som övriga samlingar) så är alla som vill komma välkomna!

Här kan ni se de gudstjänster som ligger närmast i tiden

Gudstjänst

Gudstjänst med temat ”Sänd mig” Predikan Elin Hyving, sång Johan och Stina Mattsson. Kyrkfika serveras efter gudstjänsten.

Cafégudstjänst

Gudstjänst i serveringsvåningen med temat ”Efterföljelse”. Urban och Ann-Kristin Elenäs talar och sjunger. Enkelt fika serveras.