Borgenkyrkan Tierp

En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen –

Borgenkyrkans vision är att vara en församling som gör Jesus känd, trodd och efterföljd. Det innebär att Borgenkyrkan vill vara en öppen och utåtriktad kyrka för alla åldrar och livsförhållanden.

Borgenkyrkan är en församling ansluten till Equmeniakyrkan och den kristna ungdomsorganisationen Equmenia.


Borgenkyrkans gemensamma bön för maj

Öppna mig för Din kärlek.
Världen behöver mig.
Världen behöver Din kärlek
strömmande genom mig.
Amen
Ur Psalmer och Sånger 96 vers 1På gång i Borgenkyrkan

Alla samlingar är offentliga om inget annat anges

Gudstjänst

Gudstjänst med tema ”Guds plan genom kyrkan” (Efesierbrevet 3:8-13). Barndop i gudstänsten. Urban Elenäs, sång Kör i Borgen. Kyrkfika serveras efter gudstjänsten.

Scout

Till Scouterna är du välkommen om du är 7 år och äldre! Tiden för alla scoutåldrar är 18-19.30 om inget annat anges.  I scouterna är man oftast indelade i grupper, det som på scouterna kallas patruller. Men ibland är man alla tillsammans, då kallas det kårmöte.  Läs mer om Scouterna…

Eftermiddagskaffe

RPG i Tierp bjuder in till Eftermiddagskaffe RPG – Riksförbundet PensionärsGemenskap

Programblad för maj-augusti hittar du här

Equmeniakyrkan nationellt